PER-SOON

PER-SOON OPENT NOVEMBER 2021 in GROND, KNSM-LAAN 708, AMSTERDAM

Per-soon is een radicaal concept voor alle levende systemen, onderdeel van de derde natuur, de personatuur, dat is ontwikkeld door Boolean Works voor Gemeente Nieuwe IJssel in 2020. Zie ook personature.org

Na studie viel op dat de mens/mensheid wel verantwoordelijk is voor de huidige hachelijke situatie van klimaat, ongelijkheid, crisis in de democratie en technologie dystopie maar dat nergens duidelijk wordt met welke instelling en hoe diezelfde mens/mensheid de eigen toekomst en de toekomst van alle levende systemen gaat veiligstellen. Het ontbeert de mens nu aan enig handelingsvermogen als gevolg van de volledige absorptie in het hyper-kapitalisme en door de sociale massamediale technologie als onderdeel daarvan.

Het schijnt ons dat voor een nieuw concept fundamentele wijzigingen in de uitgangspunten moeten worden gemaakt; de begrippen moeten worden gewijzigd in wat Joseph Beuys de Revolutie van de Begrippen noemt. De nieuwe ‘mens’ moet de mens in de kern én in de bedoeling vernieuwen. En de nieuwe ‘mens’ moet minstens worden uitgebreid met alle niet-mensen als dieren, planten en alle levende systemen en allen moeten, onder dezelfde noemer, toegang tot handelingsvermogen krijgen. Met het begrip ‘mens’ lukt dat niet, dat is zo soort-specifiek en heeft aantoonbaar gefaald, daarmee kunnen we niet verder. We zijn op zoek gegaan naar wat de mens met alle bekende en nog onbekende wezens gemeenschappelijk heeft. We stellen daarin de klank voor, de stem, de trilling, de stemming die zich in ruimte en tijd, iedere soort en object voor zich, uitbreidt.

Per-soon uit het Latijn betekent door-klank. Per-soon is door-klank van verschillende aspecten van de mens en van de niet-mens. Per-soon bestaat uit per en soon met een streepje ertussen om zich te onderscheiden van wat nu onder persoon wordt verstaan. Per-soon is daar een forse aanpassing en uitbreiding op.

Mens is kernconcept en uitwerking in één. De fatale uitwerking heeft nu de kern onherstelbaar aangetast. Anderen zeggen dat de kern niet spoort, misschien hebben ze gelijk, maar we moeten het er mee doen. In een nieuw concept is dus niet alleen de kern van het nieuwe wezen belangrijk (soon) maar deze kern mag niet worden gelijkgesteld en samenvallen met de bedoelingen, manieren, functies en uitwerkingen ervan; dit maakt het gebruik van het kernconcept mens nu zo onhoudbaar maar het verklaart wel het succes van de Posthumanities waarin alle uitwegen en omwegen worden verkend; langs die route ga je het volgens ons niet redden omdat ook in de Posthumanities de kern onaantastbaar is. Dan rijst de vraag hoe de kern toch heterogeen en vitaal kan blijven evenals de bedoelingen, intenties, manifestaties, de uitwerkingen en de terugkoppelingen op die kern? Onze aanpak daarin is niet alleen de kern diep uit te werken, soon, maar om ook de per, de door, diep en breed uit te werken: per zijn de funderingsvragen als ‘vragen naar het waarom, waardoor, naar het doel, de zin, de mogelijkheidsvoorwaarden, de vooronderstellingen van waaruit, etc.’ die naar de voorgrond worden gehaald.

Eerst de ‘per’:
AMPLIFICATION - POLITICIZING ANT (Actor Network Theory) - GIVE SON / VOICE TO SUPPRESSED - ECOSONIC HETEROGENEITY - RADICAL LISTENING - ACOUSTIC THINKING - NOMADISM - INCREASING # EXISTENTIAL REFRAINS - POOO: PER-SONAL OBJECT ORIENTED ONTOLOGY - “ACTUALIZATION OF THE MANY MISSING PEOPLE” - PERSONA (MASK FOR AMPLIFICATION) - ANTROPOSONIC EXPERIMENTS – ZIGZAGGING - SOUNDED MATTER - BIOSEMIOTIC SONOLOGY- SON ART ISO OPT ART- MEGAPHONE - PER-SONAL MEDIA ....

En dan de ‘soon’:
SUN > SONUS - SONG - BASS - SCREAM - LAMENT - EARS - EARTH TALKS BACK - REFRAIN - ARIA - CRYING - VOICE - LAUGHTER - MUMBLE - SCORE - VIBRATION - SOUND - DEATH SCREAM - ETERNAL RETURN - TONE - VOCODE - SPEECH - POLYPHONY - INTERFERENCE - DELEUZES DOG BARKS - SONORITY - CODE – DECODE - NOISE - VOCALISING - MIX - VOW / VOTE - SILENCE - MUSICAL - DUMBED - BIRD SONG - SON SANS IMAGE - PHONÉ - OSCILLATION - WAVE FUNCTION - MADRIGAL - DEAF - CLASH OF ARMS - RUMBLE - GOSPEL - ANNOUNCEMENT - POP - CANT - ALTER - RESONANCE - IMPROVISATION - WAVES - ORAL HISTORY - INSTRUMENTATION - STYLE - VIBRANCE - MARCH - WALKMAN - ANTHEM - BODY HI AND LOW SOUNDS - MUTE - CHORUS - THUNDEROUS - UNHEARD - OPERA - RAGA - MELODY - LYRICS - HARMONY - SIGH AND SOUGH - MUSIC - HYMN - MIC - PARLEMENT - TIME - WAV - TIMING - BOOM BANG POW - WIND - VOICELESS - ECHO - MOVEMENT - BLUES - MULTI-TRACK - TERRADIO - CHANT - BRAY - COMPOSITION - RHYTHMIC - POSTURES - SONDE - TEMPO, DISPLACEMENTS OF INTERVALS - ODOR AND WARMTH - SONAR - PROTEST - (CONTRA) DICTION - BAR - A CAPELLA - TUNE – ATONAL - TWITTERING - TINNITUS - FREQUENCIES - SAMPLE - WHISPER - FREE JAZZ - LE BANQUET CELESTE - WALTZ - MUSE - INSTRUMENTALS - MUSIC OF THE SPHERES - OSCILLATION - VOCAL HALLUCINATIONS - STREAM - STUTTER – MONOLOQUE – PULSE ...

Per-soon is allereerst de door-klank van de klank als vertegenwoordiger van alle ethisch-esthetische kwaliteiten van het bestaan. Per-soon is ook de door-klank van de eigen stem en van de eigen identiteit, de Nietzschiaanse wil tot macht zogezegd die het traditionele persoon dicht nadert. Als derde is per-soon de door-klank van de ander en het andere waarmee de stem van een ander kan worden versterkt of vertegenwoordigd. Op deze drie manieren is per-soon een trillende string, een deelnemer aan het aardse bestaan, kunstenaar en politiek en sociaal vertolker.

Per-soon is niet ontwikkeld om de mens en het mens-zijn te vieren: juist de mens en het abstracte begrip mensheid is verantwoordelijk voor de cumulatie van crises die de aarde, alle levende systemen en de mens zelf in alle sociale en psychische geledingen treft en waarbij de mens zichzelf in crisis heeft gestort. Die mens, die dit allemaal aanricht moet in de kern opnieuw gedacht worden. Daar zijn nieuwe begrippen voor nodig. Von Uexküll (publicatie in 1934) als belangrijk voorbeeld beschouwt iedere levende soort als een eigen Umwelt, die perceptueel en functioneel een eigen tijd en ruimte inneemt en gebruikt. In het concept van Umwelt is de mens één soort onder de vele soorten. De Umwelt van Von Uexküll maakt duidelijk dat de mens, objectief gezien, de eigen tijd en ruimte ver overschrijdt, zich in de Umwelt van de zichzelf misdraagt én zich in de tijd en ruimte van andere soorten begeeft en deze verstoort en vernietigt. Voor Gregory Bateson, de antropoloog en cyberneticus, heeft Darwin een ding ernstig over het hoofd gezien dat ons nu dagelijks achtervolgt: evolutie draait weliswaar om de soort maar het organisme kan niet worden begrepen zonder de omgeving. 'Organism + environment' was zijn concept van alle levende wezens. Nu de mens zijn milieu heeft aangetast zie je dat terug in de gemeenschap en in de staat van de menselijke geest. Ook die zijn aangetast geraakt.

Er heeft zich de laatste twee decennia in de contemporaine filosofie de trend van het speculatief realisme gesetteld. Daarom is in per-soon niet alleen de zoë vertegenwoordigd, alle levende wezens, maar zijn in per-soon onder MISC+ (misc van miscellaneous) ook alle speculatieve objecten vertegenwoordigd. MISC+ als actanten, monsters, avatars, cyborgs etc. Daarmee gaat per-soon dus veel verder dan de bestaande neologismen zoals die ieder voor zich een weg zoeken in de kunsten en in de posthumanities.

MISC+:
MINDED MATTER, IN-DI-VI-DUAL, SINGULARITY, CYBORG, QUASI-OBJECT, EARTHLING, SOBJECT, EMBRAINED-EMBODIED-EMBEDDED, ACTANTS, TECHARTEFACTS, MONSTER, AVATAR, NOMAD, HYBRIDS, VIBRANT MATTER ...

Per-soon probeert als een nieuwe sonologische zijnsleer, sonologische ontologie – sontologie – de mens met de niet-mens te denken en vorm te geven. GROND per-soon wil de eerste aanzetten daartoe tonen en met denkers, biologen, musici, sociale wetenschappers over per-soon spreken, denken en experimenteren.

De installatie Per-soon in GROND zoekt naar menselijke en niet-menselijke ‘stemmen’ en laat deze zien en horen. In deze per-soonlijk installatie worden studenten Sonologie in Utrecht, Den Haag en Amsterdam uitgenodigd, worden bestaande initiatieven uitgenodigd als Parlement van de Dingen, parler is spreken, geeft stem. GROND vormt daarnaast een open podium voor lokale klank-kunstenaars, huisdieren, planten en soundartists.

Houd me op de hoogte

PER-SOON opent 5 juni, 2021 in GROND KNSM-laan 708, Amsterdam. Wil je op de hoogte blijven, meld je dan aan.

© Per-soon en Gemeente Nieuwe IJssel 2021. All rights reserved. Per-soon is een initiatief van Stichting Nieuwe IJssel

Goedendag gewenst

Wij houden je op de hoogte

© Per-soon, Per-son and Per-sonature 2021
All rights reserved. An initiative of Stichting Nieuwe IJssel